недеља 22 Jul 2018
Штампа

УЧЕШЋЕ ЧЛАНОВА КОМОРЕ НА РАДИОНИЦИ ЗАВОДА ЗА

УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

 

У оквиру реформе средњег стручног образовања у Србији, за иновирање образовних профила према потребама тржишта рада,  Завод за унапређивање образовања и васпитања је упутио позив Ловачкој комори Србије да преко својих чланова узме учешће у ДАКУМ радионици (фокус група за анализу занимања).  С обзиром да Завод за унапређивање образовања и васпитања спроводи припреме за ревизију програма средњег стручног образовања „Техничар за ловство и рибарство“, који ће значајно допринети циљевима реформе образовања - поспешивању запошљавања младих и задовољавање одговарајућих потреба привреде, ДАКУМ радионици која је одржана 12.01.2016. године, је присуствовало пет чланова Коморе. 

Завод за унапређивање образовања и васпитање ће Комори доставити резултате радионице који ће бити драгоцени у сагледавању и валоризацији знања које имају ловни радници за обављање одређених послова у ловству. Добијени резултати ће бити искоришћени за што бољу едукацију ловних радника односно стављање нагласка на оним темама које ће омогућити подизање нивоа квалитета обављања послова у ловству. 

Штампа

САOПШТЕЊЕ ПОВОДОМ УЧЕШЋА КОМОРЕ НА РЕГИОНАЛНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ

 “СУЗБИЈАЊЕ РАДА НА ЦРНО И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ“

Ловачка комора као струковна организација ловних радника, која је основана ради остваривања и заштите права и интереса ловних радника, учествовала је на регионалној конференцији „Сузбијање рада на црно и унапређење права запослених“ , коју је 17-18.11.2015. у Београду, организовало Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања РС у сарадњи са Савезним министарством за рад, социјална питања и заштиту потрошача Републике Аустрије, УСАИД Пројектом за боље услове пословања и Међународном организацијом рада.

Опширније...

Штампа

Обавештење о одржаним стручним скуповима

током новембра 2015. године

 

Ловачка комора Србије је током новембра месеца 2015. године, одржала стручне скупове за чланове Коморе са лиценцама за обављање стручних послова газдовања ловиштем и послова ловочуварске службе. Стручни скупови су одржани на 8 локација широм Р. Србије (Футог, Житиште, Владимирци, Мајданпек, Чачак, Кнић, Лебане и Београд), уз учешће око 900 чланова Коморе са наведеним лиценцама. Теме које су од стране еминентних предавача обрађене на стручним скуповима су одређене на основу Програма едукације за 2015. годину, и то:

- Проф. др Зоран Поповић и Проф. др Ненад Ђорђевић: „Штете од дивљачи и на дивљачи и мере за спречавање штета“;

- Проф. др Светлана Милошевић – Златановић и Владан Бједов: „Мониторинг популација дивљачи (значај непрекидног праћења стања популација дивљачи и њихових станишта у ловишту и контролна метода)“ и

- Проф. др Новица Стајковић: „Природножаришне инфекције ловних радника (болести које се преносе и одржавају крпељима и мишевима)“.

Опширније...

Штампа

Позив Управи за шуме за састанак у Ловачкој комори Србије поводом проблема ловних радника које имају на терену. - допис видети овде

Штампа

ИЗАБРАН ПРЕДСЕДНИК ЕТИЧКОГ КОМИТЕТА И ДОНЕТИ ПРЕДЛОЗИ

ДИСЦИПЛИНСКО ЕТИЧКОГ ПРАВИЛНИКА И КОДЕКСА КОМОРЕ

 

У петак 13. марта 2015. године, у просторијама Ловачке коморе Србије одржана је прва седница Етичког комитета. На седници којом је председавало радно председништво, именовано од стране Управног одбора, донет је Пословник о раду након чега се приступило избору председника Етичког комитета. Обзиром да по Статуту Коморе председника Етичког комитета предлаже Председник коморе, од стране Проф. др Милутина Ђорђевића за председника овог тела Коморе предложена је Милена Романелли. Овај предлог је наишао на веома позитивне реакције чланова Етичког комитета те је Милена Романелли једногласно изабрана а након тога и преузела вођење седнице од радног председништва.

 

Опширније...

Штампа

САОПШТЕЊЕ 

           

У поступку по захтеву за дистрибуцију ознаке ловочувара који је упутило ЛУ "Паланачки рит" из Бачке Паланке, утврђено је да лице за које је захтев упућен није члан Коморе и да тиме није могло стећи лиценцу за обављање послова у ловству.

Тиме је недвосмислено утврђено да је поднета лиценца фалсификована, због чега је надлежном тужилаштву поднета кривична пријава од стране Ловачке коморе Србије.

Опширније...

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА МИРОВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

 

Подсећамо чланове да могу искористити могућност да поднесу захтев за мировање лиценце, којим се за одређену годину замрзавају права и обавезе имаоца лиценце. Мировање лиценце не утиче на друга права и обавезе која проистичу из чланства у Комори.

Опширније...

Штампа

Обавештење у вези издавања ознака ловочувара

 

Подсећамо све кориснике ловишта да је Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), још крајем 2012. године покренула процедуру израде и дистрибуције ознаке ловочувара.

Након указивања надлежним институцијама да на терену постоје проблеми, у смислу извршавања редовних дужности ловочуварске службе услед непоседовања ознаке ловочувара и одговарајуће легитимације, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме подржало је иницијативу Коморе да буде носилац израде и дистрибуције ознаке ловочувара.

Обавештавамо све кориснике ловишта да се у поступку издавања ознака и легитимација својим ловочуварима придржавају Законских прописа који уређују ову област.

Опширније...

Штампа

Одржана седница председништва Јабланичког регионалног одбора

 

Крајем 2014. године, тачније 29. децембра, на иницијативу Дејана Мишића као председника председништва, одржана је седница Јабланичког регионалног одбора. Осим чланова председништва регионалног одбора састанку су присуствовали и секретар и правник из Ловачке коморе као и неколико чланова истог регионалног одбора из Лесковца и околине. На састанку су у конструктивној атмосфери разматрана питања која су од суштинског значаја рад стручне и ловочуварске службе са свим специфичностима везаним за овај регионални одбор. Посебна пажња била је усмерена на тему везану за поступање службених лица у ловиштима и спровођење овлашћења ловочувара као и на решења која су предвиђена Нацртом стратегије развоја ловства.

Опширније...

Штампа

Обавештење о одржаном стручном скупу у Сава центру 23.12.2014. год.

 

Ловачка комора Србије је и ове године успешно организовала стручни скуп за близу 1.000 чланова Коморе са лиценцама за: израду планских докумената, обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе. Стручни скуп је организован у Сава Центру уз присуство великог броја званица и уважених гостију као представника институција које имају утицаја и баве се широком лепезом послова из области ловства. Од гостију посебно издвајамо представнике ресорног министарства и то Проф. др Зорана Рајића, државног секретара у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, и директора Управе за шуме Перицу Грбића који су се у уводном делу обратили ловним радницима и дали им подршку у њиховом раду.  

 

 

Обраћање државног секретара Проф. др Зорана Рајића

Опширније...

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ

 

Дана 14.11.2014. године, у Палати Србија (бивша зграда СИВ 1), одржана је друга седница Скупштине ЛКС на којој је присуствовао 51 члан Скупштине. Након усвајања дневног реда и записника са претходне седнице Скупштине прешло се на разматрање и усвајање измењеног Статута ЛКС. Након уводног образложења везаног за саму процедуру доношења овог акта као и образлагања најбитнијих промена које су предвиђене у односу на досадашњи Статут прешло се на дискусију по пристиглим предлозима за допуне Предлога статута од којих су неке прихваћене уз образложење да ће додатно унапредити предложени текст Статута. Један број предлога за додатне измене предложеног текста Статута је био у директној супротности са Законом о дивљачи и ловству те су сходно томе наведени предлози били одбијени уз одговарајуће образложење. На крају дискусије, која је вођена у конструктивној атмосфери, приступило се гласању по овој тачки дневног реда где је са 50 гласова „за“ и 1 „против“ усвојен текст новог Статута Коморе.

Опширније...

Штампа

ПИСМО ПОДРШКЕ

Писмо подршке упућено Комори од стране једног од чланова Коморе у вези са настојањем да се обезбеди поштовање закона и пружи подршка ловочуварима као службеним лицима којима је често угрожена безбедност приликом обављања својих послова. Текст писма можете погледати  овде.

Штампа

САОПШТЕЊЕ

 

Дана 27.09.2014. године, у ловишту „ Дубичка река“ у Трстенику догодио се напад на ловочувара З.Ђ. који је запослен у Ловачком удружењу „Трстеник“ у Трстенику, од стране лица В.А. и З.А. који су са још једним лицем затечени у незаконитом лову. Том приликом је В.А. прво физички напао ловочувара, да би потом отео мобилни телефон којим је ловочувар З.Ђ. фотографисао наведена лица и псе који су се налазили на лицу места. Савесношћу ловочувара избегнуте су теже последице а цео случај пријављен надлежној ПС Трстеник чији полицајци су изашли на лице места. Ловачка комора ће, као и у недавном случају напада на ловочуваре у Пријепољу, са интересовањем пратити цео случај, посебно у делу који се односи на квалификацију кривичног дела, с обзиром да члан 56. Закона о дивљачи и ловству каже „Ловочувар је службено лице са одговарајућом лиценцом запослено код правног лица које је регистровано за обављање ловочуварских послова“. Овим путем Ловачка комора упозорава на тежак положај ловочувара који су увек први на удару у спровођењу закона и заштити дивљачи као државне својине. Ловачка комора ће као струковна организација ловних радника и убудуће реаговати у оваквим и сличним ситуацијама, у циљу заштите права и интереса професионалних ловних радника.

Кривична пријава

Допис Дирекцији полиције

 

Штампа

УРГЕНЦИЈА КОРИСНИЦИМА ЛОВИШТА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ОЗНАКА ЛОВОЧУВАРА

 

Подсећамо Вас да је Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), још крајем 2012. године покренула процедуру израде и дистрибуције ознаке ловочувара.

Након указивања надлежним институцијама да на терену постоје проблеми, у смислу извршавања редовних дужности ловочуварске службе услед непоседовања ознаке ловочувара и одговарајуће легитимације, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме подржало је иницијативу Коморе да буде носилац израде и дистрибуције ознаке ловочувара.

Опширније...

Штампа

                   

САОПШТЕЊЕ ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

 

Дана 09.08.2014. године, у ловишту „ Златар-Јадовник- Дубочица“ догодио се напад на ловочуваре Д.Ц и Р.П који су запослени у ЈП Србијашуме, ШГ Пријепоље, од стране лица В.М. које је са још једним лицем затечено у незаконитом лову. Том приликом је В.М. прво физички напао ловочуваре, да би потом отео њихово службено оружје и уперио га према ловочувару Д.Ц. Пуком срећом и савесношћу ловочуварске службе ШГ Пријепоље  избегнуте су трагичне последице, после чега је цео случај пријављен надлежној ПС Бродарево, ПУ Пријепоље. Ловачка комора ће са интересовањем пратити цео случај, посебно у делу који се односи на квалификацију кривичног дела, с обзиром да члан 56. Закона о дивљачи и ловству каже „Ловочувар је службено лице са одговарајућом лиценцом запослено код правног лица које је регистровано за обављање ловочуварских послова“. Овим путем Ловачка комора упозорава на тежак положај ловочувара који су увек први на удару у спровођењу закона и заштити дивљачи као државне својине. Ловачка комора ће као струковна организација ловних радника и убудуће реаговати у оваквим и сличним ситуацијама, у циљу заштите права и интереса професионалних ловних радника.

Кривична пријава

Допис Министарству пољопривреде

Допис Дирекцији полиције

Допис Министарству унутрашњих послова

Допис Министарству правде

Штампа

САОПШТЕЊЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРЕ

            Ловачка комора Србије позива своје чланове да јој се обрате уколико имају одређене недоумице у погледу правилног тумачења законских одредби, проблеме у примени или друге сметње у извршењу својих послова на терену. Комора ће чланове упутити у правилну примену прописа, а уколико је потребно званично затражити мишљење државних органа поводом проблема на које су указали наши лиценцирани чланови који своје ловочуварске и послове стручне службе обављају код корисника ловишта.

Опширније...

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОВОДОМ ОДРЖАНОГ САСТАНКА У ВЕЗИ ДОНОШЕЊА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЛОВСТВА И  НАЦРТА ЗАКОНА О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ

            Поводом доношења новог закона о оружју и муницији и Стратегије развоја ловства, Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора) је 16.4.2014 године, организовала састанак коме су поред председника Коморе проф. др Милутина Ђорђевића присуствовали председници председништава регионалних одбора као и чланови стручног, управног и надзорног одбора Коморе.

            Присутне је поздравио директор Управе за шуме Перица Грбић који је, нагласио значај доношења Стратегије развоја ловства као и да Комору види као стратешког партнера Управе за шуме по питању унапређења ловства.

Опширније...

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОМ САСТАНКУ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА МУП ПОВОДОМ НОВОГ ЗАКОНА О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ

У склопу јавне расправе која је одржана поводом доношења новог закона о оружју и муницији, а који је од изузетне важности за све ловне раднике у земљи, Ловачка комора Србије   (у даљем тексту; Комора) се укључила са конкретним предлозима који се односе на преложени нацрт закона.

Стога је на иницијативу председника Коморе проф. др Милутина Ђорђевића 26. марта 2014. године одржан састанак са представницима министарства унутршањих послова који су задужени за израду закона о оружју и муницији. Миљко Симовић, помоћник начелника Управе за управне послове у МУП Србије,  је упознат са предлозима који се тичу свих ловних радника као и њиховог тренутног статуса који се новим законом мора побољшати.

Опширније...

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ КОНСТИТУТИВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ

 

       Након спроведених избора за чланове Скупштине Ловачке коморе Србије на нивоу Регионалних одбора, дана 04. марта 2014. године, одржана је конститутивна седница Скупштине. На седници Скупштине учествовао је 61 члан од укупно 62 изабрана члана који су добили поверење својих колега на одржаним изборима на нивоу 25 Регионалних одбора, установљених на територији управних округа. Осим изабраних представника којима је Скупштина верификовала мандате налази се и 5 представника именованих од стране надлежних државних органа, којима је Скупштина такође констатовала и верификовала мандате.

Опширније...

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ОДНОСНО ЗАХТЕВА ЗА ЛИЦЕНЦУ ЗА ЧЛАНОВЕ СА ПОЛОЖЕНИМ ДРЖАВНИМ ИСПИТОМ

 

Обавештавамо вас да је Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), покренула процедуру за подношење пријава за полагање стручних испита (у даљем тексту: испит), за стицање лиценци за израду планских докумената, обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе.

Опширније...

Још чланака...

  1. poziv za prijem

посетиоци

Ко је на мрежи: 14 гостију и нема пријављених чланова

ТЕМЕ, АНАЛИЗЕ...