среда 21 нов 2018
Штампа

ОБРАЋАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА КОМОРЕ СКУПШТИНСКОМ ОДБОРУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО И ВОДОПРИВРЕДУ

           

Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду (у даљем тексту: Одбор) је одржао седницу у понедељак 02.10.2017.године са следећим дневним редом  1. Унапређење стања и одрживо коришћење шумских екосистема у Србији- проблеми (сушење шума, шумски пожари, бесправне сече, пошумљавање и др); 2.Концепт  унапређења ловства у Србији; 3. Разно.

Иако су као гости на седницу Одбора били позвани само корисници ловишта, струковна организација је ипак представљена на овом састанку преко Председника Коморе Милутина Ђорђевића који је истовремено и извршни директор за ловство, рибарство и остале ресурсе у ЈП „Србијашуме“.

Председник Ђорђевић је након излагања в.д. директора Упрааве за шуме Саше Стаматовића и председника ЛСС-а Драгана Шормаза поред осталог информисао Одбор да је свакога дана преко 1.000 ловних радника ангажовано на заштити дивљачи, који је државна својина. Затражио је од чланова Одбора да се приликом прављења концепта развоја ловства уважи постојање професионалне стручне и ловочуварске службе на терену, која ће се бавити заштитом ресурса, без обзира ко газдује са дивљачи. Истакао је да све актере у ловству у будућности чека велики посао, који треба да оствари и усклади 3 стратешка циља. Први је како да се сачува дивљач као ресурс, други циљ је очување тзв.традиционалног или народног ловства, а трећи је дефинисање ловства као привредне гране. Ако се ловство одреди као привредна грана, стратешким документима се мора дефинисати како ће се ускладити традиционално и економско тј.привредно ловство уважавајући чињеницу да постоје земље из нашег окружења које располажу сличним ресурсима, али убирају много веће приходе.

Председник Ђорђевић је предложио да се у наредном периоду од стране Управе за шуме направи јавни позив за све који имају приватну иницијативу, да се позову они који желе да улажу и да се види шта они нуде. То би дало одговор на питање колике су стварно потребе оваквих иницијатива, али и места на којима би се она могла спроводити. Председник Ђорђевић је нагласио да пресудну реч по том питању мора дати струка.

У прилогу је видео на коме можете видети како је протекла седница Одбора - видео.

Излагање Председника Коморе можете видети од 02:35:58.

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОВОДОМ НАПАДА НА ЛОВОЧУВАРА

 

Ловачка комора Србије је у претходном периоду више пута обавештавала јавност о лошем положају својих чланова. Ловни радници су поред тешког материјалног положаја свакодневно изложени нападима лица којима није у интересу стриктно спровођење закона. Многи напади остану непријављени, док се само најдрастичнији примери пријављују надлежним државним органима. Најновији напад на ловочувара догодио се на планини Мироч, када је група лица прво потегла ватрено оружје, а потом и покушала да отме службено оружје и фотоапарат којим су снимљене радње које је ловочувар евидентирао записником о извршеној или покушаној незаконитој радњи.

Комора је као и до сада реаговала по примљеном захтеву за пружање помоћи од стране свог члана и као струковна организација поднела кривичну пријаву надлежном тужилаштву. 

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ НЕДОУМИЦА У ПОГЛЕДУ ПОСЕДОВАЊА ЛИЦЕНЦЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

 

Поводом обраћања неколицине наших чланова, а у вези недоумица у погледу поседовања лиценце у складу са Законом о приватном обезбеђењу од стране службених лица која обављају послове стручне и ловочуварске службе, Ловачка комора Србије је упутила захтев МУП-у за давање мишљења по овом питању.

Обавештавамо вас да службена лица која обављају послове стручне и ловочуварске службе нису у обавези да поседују једну од Законом утврђених лиценци за вршење послова приватног обезбеђења.

У прилогу вам достављамо текст одговора на допис који је МУП – Дирекција полиције упутила Ловачкој комори Србије. - допис погледати овде.

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОВОДОМ ЕДУКАЦИЈЕ ЛОВНИХ РАДНИКА

 

Ловачка комора Србије (у даљем тексту; Комора) је у склопу годишње едукације ловних радника за 2016. годину, успешно организовала додатни термин за све чланове који нису били у могућности да присуствују редовним терминима, чиме им је омогућено да испуне своје обавезе у погледу годишње едукације.

Преко 150 чланова Коморе са лиценцама за обављање послова стручне и ловочуварске службе окупило се у свечаној сали Београдског сајма (управна зграда), да присуствује предавањима која су одржали еминентни стручњаци - проф. др Војислав Павловић, мр Михајло Хаџи-Павловић и дипл. инж. Ненад Новаковић. У складу са програмом едукације за 2016. год. на скупу су одржана предавања на следеће теме: „Болести дивљачи и поступци који претходе службеном прегледу одстрељене дивљачи“, „Етика и обичаји у лову и поступање стручног пратиоца“ и „Газдовање дивљим папкарима – селективни и трофејни одстрел (процена пола, старосне класе и трофејне вредности посматране дивљачи)“.

Након излагања сваког од предавача присутни су им постављали питања и износили своја запажања и мишљења у оквиру задате тематике, што показују колико су теме едукације актуелне и значајне за наше чланове и применљиве у свакодневном обављању стручних послова у ловишту.

Опширније...

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДАТНОМ ТЕРМИНУ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЕДУКАТИВНОМ СКУПУ У

СКЛОПУ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЛОВНИХ РАДНИКА

 

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), као професионална организација ловних радника, у складу са годишњим програмом едукације за 2016. год, организоваће у петак 30. јуна 2017. године, у свечаној сали Београдског сајма, стручни скуп за чланове Коморе са лиценцaмa за: обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе, који нису били на едукативним скуповима током 2016. године.

Теме стручног скупа, на које ће своја предавања одржати еминентни домаћи предавачи су: "Болести дивљачи и поступци који претходе службеном прегледу одстрељене дивљачи "; "Етика и обичаји у лову и понашање стручног пратиоца" и "Газдовање дивљим папкарима – селективни и трофејни одстрел(процена пола, старосне класе и трофејне вредности посматране дивљачи)".

Обавештавамо вас да је на основу Закона о дивљачи и ловству и члана 11. став 2. Статута Коморе као и Правилника о стручном усавршавању ловних радника прописана обавеза чланова Коморе да похађају стручна предавања и скупове предвиђене годишњим програмом едукације.

Такође вас обавештавамо да ће свим члановима Коморе, који буду присуствовали стручном скупу, бити издата Уверења о учешћу на стручном предавању/скупу, које ће служити као доказ испуњености прописаних обавеза чланова Коморе у погледу похађања стручних скупова.

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВИМ ТЕРМИНИМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА

 

Обавештавамо вас да су одређени термини и листе кандидата за полагање испита за стицање лиценци за израду планских докумената, обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе, и то у понедељак 15.05.2017. год. у Београду - просторије Ловачке коморе (ул. Кнеза Вишеслава 3), са следећом сатницом:

- Ловочуварска служба, са почетком у 10 часова; (видети списак)

- Стручна служба, са почетком у 12 часова; (видети списак)

- Израда планских докумената, са почетком у 13 часова; (видети списак)

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОЦЕДУРИ ЗАДУЖИВАЊА СЛУЖБЕНОГ ОРУЖЈА

 

Подсећамо вас да је Закон о оружју и муницији („Сл. Гласник“, бр. 20/2015, у даљем тексту: Закон) ступио на снагу 4.3.2015. год, а примењује се од 4.3.2016. год. Законом је, између осталог, предвиђена процедура за набављање и држање оружја правних лица и предузетника у складу са делатношћу којом се баве. Такође, предвиђено је постојање оружног листа за правна лица, као исправе на основу које се држи оружје, а који садржи податке о оружју и власнику оружја. Осим наведеног, правно лице код кога су запослена службена лица која обављају послове ловочуварске и стручне службе, потребно је да у складу са чланом 40. Закона, прибави Одобрење надлежног органа за распоређивање запослених на те послове.

Сходно наведеном обавештавамо сва правна лица код којих су запослени радници стручне и ловочуварске службе да уколико још увек нису прибавили Одобрење надлежног органа за распоређивање запослених лица, да то учине што хитније.

Опширније...

Штампа

ДЕЛЕГАЦИЈА КОМОРЕ НА СВЕЧАНОМ ОТВАРАЊУ САЈМА ЛОВА У БУДИМПЕШТИ

 

На позив Ловачке коморе Мађарске, делегација ЛКС присуствовала је свечаном отварању сајма лова ФеХоВа у Будимпешти. Поред делегације из Србије свечаности су присуствовали и националне ловачке делегације из земаља окружења и централне Европе док је међу њима посебно место припало делегацији из Словачке као специјалном госту сајма 2017. године.

О тренутном стању ловства у Мађарској и будућим плановима говорили су заменик председника Владе Мађарске Жолт Шемјан и министар пољопривреде Шандор Фазекаш. Делегацију словачке предводио је Тибор Лебоцки председник Ловачке коморе Словачке након кога је говорио председник CIC-a Џорџ Аман, који је већи део свог излагања посветио проблемима ловачких организација и потреби њиховог заједничког деловања у циљу унапређења ловства.

Опширније...

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПЛАТИ ЧЛАНАРИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

 

Подсећамо све чланове Коморе који још увек нису уплатили чланарину за текућу годину да је потребно да до 01. априла измире своју обавезу уплатом чланарине у износу од 800 динара на рачун Коморе.

Пример уплатнице:

уплатилац: Петар Петровић;

сврха уплате: чланаринa за 2017. год;

износ: 800 дин;

рачун број: 205-206615-73

позив на број: 2222-1115 – (последње 4 цифре (1115) представљају ИД број/број лиценце, члана Коморе).

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА У КОМОРИ

 

Дана 03. марта 2017. године, председник Скупштине Коморе је на образложен предлог Управног одбора расписао изборе за чланове Скупштине. Избори ће у складу са Статутом бити спроведени на нивоу регионалних одбора, а чланови Коморе по регионима биће благовремено обавештени o свим активности везаним за организацију избора.

Спискове регистрованих чланова Коморе по регионалним одборима, са стањем на дан расписивања избора, можете погледати овде.

Штампа

ИНФОРМАЦИЈА СА ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

 

Дана 03. марта 2017. године, у Палати Србија одржана је пета редовна седница Скупштине Ловачке коморе Србије. Скупштини су поред чланова Скупштине присуствовали представници CIC-а Col Alexandre i Rodrigo de Sousa који су поздравили чланове Скупштине и захвалили се на позиву да присуствују седници.

 

У конструктивној атмосфери и уз присуство велике већине чланова Скупштине, једногласно су донете одговарајуће одлуке које проистичу из делокруга рада Скупштине. Између осталог Скупштина је донела одлуке о усвајању извештаја о раду органа Коморе за 2016. годину и одлуке о плану и програму рада за 2017. годину, и о висини чланарине за текућу годину.

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ЕДУКАТИВНОГ СКУПА ЗА ЧЛАНОВЕ ЛКС СА ЛИЦЕНЦОМ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ЗА 2016. ГОДИНУ

  

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), као професионална организација ловних радника, у складу са годишњим програмом едукације, организоваће у петак 23. децембра 2016. године, у просторијама Института за шумарство, стручни скуп за чланове Коморе са лиценцом за израду планских докумената. Регистрација чланова Коморе за стручни скуп биће извршена на улазу у салу на IV спрату Института за шумарство (ул. Кнеза Вишеслава 3, Београд), од 11 и 30 до 12 часова.

Програмом је предвиђено учешће на предавањима након којих ће за све присутне бити обезбеђено послужење.

Обавештавамо вас да је на основу Закона о дивљачи и ловству и члана 11. став 2. Статута Коморе као и Правилника о стручном усавршавању ловних радника прописана обавеза чланова Коморе да похађају стручна предавања и скупове предвиђене годишњим програмом едукације.

Такође вас обавештавамо да ће свим члановима Коморе, који буду присуствовали стручном скупу, бити издата Уверења о учешћу на стручном предавању/скупу, које ће служити као доказ испуњености прописаних обавеза чланова Коморе у погледу похађања стручних скупова. 

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНИМ ЕДУКАТИВНИМ СКУПОВИМА

 

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), у складу са годишњим програмом едукације за 2016. год, организовала је током новембра и децембра месеца текуће године стручне скупове за чланове Коморе са лиценцом за: обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе.

У складу са програмом едукације одређене су следеће теме: „Болести дивљачи и поступци који претходе службеном прегледу одстрељене дивљачи“, „Етика и обичаји у лову и поступање стручног пратиоца“ и „Газдовање дивљим папкарима – селективни и трофејни одстрел (процена пола, старосне класе и трофејне вредности посматране дивљачи)“.

Предавања су одржали еминентни стручњаци из ове области и то: Проф. др Војислав Павловић - Факултет ветеринарске медицине, мр Михајло Хаџи-Павловић - дигогодишњи ловни радник у земљи и иностранству, дипл. инж. Миленко Зеремски – директор Војвођанског ловца и дипл. инж. Ненад Новаковић – руководилац одељења за ловства ЈП Србијашуме.

Стручни скупови којима је присуствовало преко 800 ловних радника су организовани на 8 локација широм Р. Србије. У току едукације ловни радници су имали прилике да обнове постојећа и стекну нова знања, у циљу квалитетнијег обављања послова у ловишту. На крају сваког предавања ловни радници су могли да поставе питања предавачима, размене мишљења и отклоне евентуалне недоумице у раду.  

Уважавајући потребе ловних радника, свим учесницима скупова подељен је приручник, који обрађује тематику везану за ловачку етику и обичаје у лову кроз поступање стручног пратиоца приликом дочека ловца-госта, током извођења лова и по завршетку лова. У прилогу ове едиције налази се српско-немачки речник, са преко 300 речи, израза и конкретних ситуација у лову, који ће олакшати комуникацију ловних радника са потенцијалним ловцима који долазе са немачког говорног подручја.

Едукација ловних радника привукла је велику пажњу јавности, о чему сведоче прилози медија које можете погледати путем следећих линкова, као и фотографије у прилогу.

http://www.pecinci.org/info/aktuelno.10.html?idvest=4488

https://www.youtube.com/watch?v=BejlQBdG4mM

https://www.youtube.com/watch?v=Y0hT-e2N_8A

http://glaszapadnesrbije.rs/159822/lovacka-komora-srbije-odrzala-predavanje-za-lovocuvare/

Опширније...

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОВОДОМ СУДСКИХ ПОСТУПАКА У КОЈИМА ЈЕ АНГАЖОВАНА ЛОВАЧКА КОМОРА СРБИЈЕ

 

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), обавештава ловне раднике и ширу ловачку јавност да је поступак који је покренут на основу кривичне пријаве коју је поднела Комора, а који је вођен пред Основним судом у Трстенику и Вишим судом у Крушевцу за кривично дело напад на службено лице из члана 323. став 1. КЗ-а, правоснажно окончан осуђујућом пресудом.

Опширније...

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ЕДУКАТИВНИХ СКУПОВА У СКЛОПУ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЛОВНИХ РАДНИКА ЗА 2016. ГОДИНУ

 

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), као професионална организација ловних радника, у складу са годишњим програмом едукације за 2016. год, организоваће током новембра текуће године стручне скупове за чланове Коморе са лиценцом за: обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе.

У складу са програмом едукације одређене су следеће теме: „Болести дивљачи и поступци који претходе службеном прегледу одстрељене дивљачи“, „Етика и обичаји у лову и поступање стручног пратиоца“ и „Газдовање дивљим папкарима – селективни и трофејни одстрел (процена пола, старосне класе и трофејне вредности посматране дивљачи)“.

Стручни скупови ће бити организовани на 8 локација (време и место одржавања видети на дну текста), широм Р. Србије, а на сваки од њих позиве за учешће добиће лиценцирани чланови Коморе из одговарајућих регионалних одбора. Евидентирање присутних почињаће од 11ч и 30мин.

Обавештавамо вас да је на основу Закона о дивљачи и ловству и члана 11. став 2. Статута Коморе као и Правилника о стручном усавршавању ловних радника прописана обавеза чланова Коморе да похађају стручна предавања и скупове предвиђене годишњим програмом едукације.

Такође вас обавештавамо да ће свим члановима Коморе, који буду присуствовали стручном скупу, бити издата Уверења о учешћу на стручном предавању/скупу, које ће служити као доказ испуњености прописаних обавеза чланова Коморе у погледу похађања стручних скупова.

Стручни скупови биће одржани у следећим терминима:

  1. У понедељак 07. новембра 2016. године, у Дому културе у Торди, ул. Маршала Тита бр. 2 у Торди (о. Житиште), (за чланове из јужнобанатског, средњобанатског и севернобанатског региона);
  2. У четвртак 10. новембра 2016. године, у просторијама ОШ Петар Драпшин, ул. Доситеја Обрадовића бр. 2, у Турији (за чланове из јужнобачког, западнобачког и севернобачког региона);
  3. У уторак 15. новембра 2016. године, у просторијама ловачког дома у Доњем Товарнику, ЛУ Обедска бара - Пећинци (за чланове из сремског, мачванског и колубарског региона);
  4. У среду 23. новембра 2016. године, у просторијама виле “Vienna”, ул. Бранка Ћопића бб, Зајечар (пут који повезује путне правце Параћин-Зајечар и Неготин-Зајечар), (за чланове из борског и зајечарског региона);
  5. У петак 25. новембра 2016. године, у просторијама „Лесковачког културног центра“, ул. Булевар ослобођења 101, Лесковац, (за чланове нишког, пиротског, топличког, јабланичког и пчињског региона);
  6. У понедељак 28. новембра 2016. године, у свечаној сали ресторана “Гранд Ада“, Обреновачки пут бр. 17, Макиш - Београд, (за чланове београдског, подунавског и браничевског региона);
  7. У среду 30. новембра 2016. године, у просторијама „Културног центра Јагодина“, ул. Кнегиње Милице 25, Јагодина, (за чланове поморавског, шумадијског и расинског региона) и
  8. У четвртак 01. децембра 2016. године, у амфитеатру Агрономског факултета у Чачку (ул. Цара Душана 34, Чачак), (за чланове златиборског, моравичког и рашког региона).
Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВИМ ТЕРМИНИМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА

 

Обавештавамо вас да су одређени термини и листе кандидата за полагање испита за стицање лиценци за израду планских докумената, обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе, и то у четвртак 27.10.2016. год. у Београду - просторије Ловачке коморе (ул. Кнеза Вишеслава 3), са следећом сатницом:

- Ловочуварска служба, са почетком у 10 часова; (видети списак)

- Стручна служба, са почетком у 12 часова; (видети списак)

- Израда планских докумената, са почетком у 14 часова; (видети списак)

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСЕТИ ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ МАЂАРСКОЈ

 

На позив Ловачке коморе Мађарске, делегација Ловачке коморе Србије је присуствовала сајму који је одржан 27.08.2016. године, у мађарском  месту Касзо. Делегацију Коморе коју је предводио председник Скупштине Коморе Ференц Ирмењи дочекао је председник Коморе Мађарске др Јамбор Ласло. У саставу делегације Коморе на скупу у Мађарској налазили су се координатор Стручног одбора Ненад Новаковић и Радосав Карличић правник у Комори. Поред делегације из Србије сајам су посетили представници држава региона и то Словеније, Словачке, Румуније, као и држава средње и источне Европе - Чешке, Пољске и Украјине. Врло посећени сајам је отворио министар пољопривреде Мађарске Фазекаш Шандор, док је један од гостију био и потпредседник Владе Мађарске Семјен Жолт.

 

Представници Коморе су имали прилику да се после свечаног отварања сретну са министром пољопривреде Фазекаш Шандором који је поздравио представнике из Србије и испред свог министрства подржао идеју о блиској сарадњи комора ловних радника Мађарске, Србије и Словачке. Он је том приликом потврдио да ће се министарство пољопривреде Мађарске потрудити да сарадња три коморе буде на највишем нивоу.

Опширније...

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОВОДОМ СУДСКИХ ПОСТУПАКА У КОЈИМА ЈЕ АНГАЖОВАНА ЛОВАЧКА КОМОРА СРБИЈЕ

 

Ловачка комора Србије као професионална организација ловних радника у протеклом периоду је континуирано и конзистентно реаговала према надлежним државним органима у свим ситуацијама у којима jе дошлa до сазнања да су уопште или појединачно угрожена права њених чланова, а пре свих ловних радника на терену који обављају послове стручне и ловочуварске службе. Комора је својим деловањем успела да се позиционира на ловној сцени Србије али и етаблира пред државним органима као представник ловне струке, са задатком да се многи наслеђени проблеми српског ловства препознају и да се покрене њихово решавање. Један од таквих је и питање статуса ловних радника које захтева системско решавање, али и константно инсистирање на појединачној примени када се таква системска решења поставе. Тако је Комора подношењем кривичних пријава покушала да остваривањем појединачних права наших чланова, истраје на доследној примени системског решења које предвиђа Закон.

Опширније...

Штампа

ОДГОВОР НА САОПШТЕЊЕ ЛСС

 

Поводом саопштења које је објављено на сајту ЛСС по називом „ Иницијатива за измене и допуне подзаконских аката за спровођење Закона о оружју и муницији, наставак активности, одржан други састанак на врху“, дужни смо ради заштите интереса ловних радника, али и истинитог информисања шире ловачке јавности да пружимо одговор на злонамерно изнете неистине. У саопштењу је наведено следеће:

Опширније...

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДАТНОМ ТЕРМИНУ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЕДУКАТИВНОМ СКУПУ У СКЛОПУ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЛОВНИХ РАДНИКА

 

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), као професионална организација ловних радника, у складу са годишњим програмом едукације, организоваће у петак 10. јуна 2016. године, у просторијама Коморе, стручни скуп за чланове Коморе са лиценцом за израду планских докумената који нису присуствовали на стручном скупу организованом у првом термину, децембра месеца 2015. год.

Теме стручног скупа су: „Значај квалитетног одређивања опште оцене погодности станишних и других фактора у ловишту и процене оптималне бројности ловних врста дивљачи у ловишту (значај одређивања погодности станишних и других фактора за интродукцију и реинтродукцију дивљачи).“ и „Значај стручног и објективног планирања за одрживо газдовање дивљачи и њиховим стаништима“.

Обавештавамо вас да је на основу Закона о дивљачи и ловству и члана 11. став 2. Статута Коморе као и Правилника о стручном усавршавању ловних радника прописана обавеза чланова Коморе да похађају стручна предавања и скупове предвиђене годишњим програмом едукације.

Такође вас обавештавамо да ће свим члановима Коморе, који буду присуствовали стручном скупу, бити издата Уверења о учешћу на стручном предавању/скупу, које ће служити као доказ испуњености прописаних обавеза чланова Коморе у погледу похађања стручних скупова.

посетиоци

Ко је на мрежи: 21 гостију и нема пријављених чланова

ТЕМЕ, АНАЛИЗЕ...