среда 21 нов 2018
Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОЦЕДУРИ ЗАДУЖИВАЊА СЛУЖБЕНОГ ОРУЖЈА

 

Подсећамо вас да је Закон о оружју и муницији („Сл. Гласник“, бр. 20/2015, у даљем тексту: Закон) ступио на снагу 4.3.2015. год, а примењује се од 4.3.2016. год. Законом је, између осталог, предвиђена процедура за набављање и држање оружја правних лица и предузетника у складу са делатношћу којом се баве. Такође, предвиђено је постојање оружног листа за правна лица, као исправе на основу које се држи оружје, а који садржи податке о оружју и власнику оружја. Осим наведеног, правно лице код кога су запослена службена лица која обављају послове ловочуварске и стручне службе, потребно је да у складу са чланом 40. Закона, прибави Одобрење надлежног органа за распоређивање запослених на те послове.

Сходно наведеном обавештавамо сва правна лица код којих су запослени радници стручне и ловочуварске службе да уколико још увек нису прибавили Одобрење надлежног органа за распоређивање запослених лица, да то учине што хитније.

 

Напомињемо да одговорна лица и лица запослена у правним лицима која по службеној дужности долазе у контакт са оружјем, морају испуњавати услове из члана 11. став 1. тач. 1)-7) овог закона.

По прибављању Одобрења за распоређивање запослених лица, овлашћено лице послодавца задужује раднике стручне и ловочуварске службе са службеним оружјем. Да би ловни радници који обављају послове стручне или ловочуварске службе, за које је прописано коришћење службеног оружја, могли да се легитимишу пред надлежним државним органом потребно је да поседују следећу документацију:

-        копију оружног листа правног лица за службено оружје (ловачке пушке са олученим и неолученим цевима);

-        копију Одобрења за распоређивање запослених лица и

-        документ којим се лице од стране послодавца задужује са одговарајућим службеним оружјем.

посетиоци

Ко је на мрежи: 11 гостију и нема пријављених чланова

ТЕМЕ, АНАЛИЗЕ...